ANCEP skal bidra til at Arne Næss’ tanker blir gjort lett tilgjengelige for alle.

Arne Næss digitale bibliotek skal etter hvert inneholde en komplett samling av Arne Næss sitt arbeide og materiale som er knyttet til dette. Biblioteket vil være i stadig utvikling, og nye dokumenter vil fortløpende legges til etter hvert som de ferdigstilles.

Så langt har ANCEP identifisert og utarbeidet en bibliografi med over 3400 innføringer. Her finnes alt fra artikler, bøker, brev vekslinger, bilder, film, avhandlinger, forelesningsnotater, manuskripter og ned til den minste notatlapp. 

Filosof Arne Næss er en av vår tids fremste tenkere

Filosof Arne Næss er av mange regnet som en av vår tids fremste tenkere, og hans tanker og ideer har vært til inspirasjon for mange mennesker. ​

Arne hadde en unik evne til å tenke helhetlig og til å formidle kompliserte problemstillinger på en lett forståelig måte. Hans tanker og betraktninger rører ved en rekke av utfordringene som nå preger verden. Mange av hans tankene er mer aktuelle nå enn da de først ble tenkt.

Verden trenger Arnes stemme!

ANCEP’s oppgave og mandat er å føre denne idékraften videre.

visjon og mål

Vår visjon

En verden hvor menneskene lever i likevekt med naturen, hvor vi alle kan le sammen og undres over livets mysterier, hvor meningsmotstandere blir betraktet som venner og hvor sann glede ikke er knyttet til materiell rikdom.

Hvorfor gjør vi dette?

Vi skal bidra til et samfunn med mer glede og økt økologisk klokskap hvor vi kan leve rikere liv med enkle midler. En verden som er ærlig og ekte!

Hvordan skal vi gjøre dette

Utfordre tradisjonelle tankemodeller, gjøre Arne Næss’ tanker lett tilgjengelige for alle og på ulike måter bidra til å sette disse tankene på dagsorden. Vi håper å inspirere andre til å tenke dypere, veilede mot en bærekraftig forståelse samt motivere til handling. Vi vil rette vår innsats spesielt mot de som er på veg inn i voksenlivet.

inspirasjon

Velkommen til Arne Næss Kunnskaps samling

ANCEP har til nå identifisert i overkant av 3400 dokumenter. En oversikt over disse finner du her. Samlingen inneholder alt fra; bøker, artikler, brev, bilder, filmer, avhandlinger, forelesningsnotater, manuskripter og helt ned til den minste notatlapp. Kunnskaps samlingen vil være i stadig utvikling, og nye dokumenter vil fortløpende legges til etter hvert som de ferdigstilles.
Samlingen er åpen og tilgjengelig for alle som ønsker å fordype seg i Arne’s tanker og ideer. Enten du er ung og nysgjerrig, student, filosof, politiker, kokk, snekker, naturinteressert- eller ikke, så vil du kunne finne interessante emner som er relevante både til ditt eget liv, hverdagen og samfunnet vi alle er en del av.​

kunnskaps samling