ANCEP skal bidra til at Arne Næss’ tanker blir gjort lett tilgjengelige for alle.

Arne Næss ville at det skulle jobbes aktivt med hans arbeide etter at han var gått bort, og ønsket at ANCEP skulle være sentral i denne videreføringen. ANCEP forvalter derfor åndsverket til filosof Arne
Næss. ANCEP’s mål er å inspirere mennesker til økt innsikt, selvtillit, respekt for og dermed bedre sameksistens mellom naturen, menneskene og de ulike kulturene. ANCEP skal bidra til å gjøre Arnes kloke budskap og tanker lett tilgjengelige og forståelige for folk flest, gjerne i en tidsriktig kontekst.

Filosof Arne Næss er en av vår tids fremste tenkere

Arne Næss har med sine tanker og engasjement hatt betydelig innvirkning på samfunnslivet i Norge. Han ble karakterisert som en «bauta» og en «nasjonal åndshøvding. For Arne var sammenhengen mellom tenkning og handling en rød tråd gjennom hele livet, noe som bla. har gjort han til en stor inspirator for miljøbevegelsen, kultur og frilufts- liv. Han har også hatt innvirkning på flere generasjoner med norske studenter med sin versjon av ExPhil.

Arne påpekte ofte hvilken avgjørende rolle følelsene faktisk spiller i menneskets tanker og handlinger, og at økt forbruk ikke fører til økt lykke. Arnes mantra var «Et rikt liv med enkle midler».

visjon og mål

ANCEP visjon

En verden der mennesker lever rike liv med enkle midler – i balanse med oss ​​selv, hverandre og naturen.

Hvorfor gjør vi dette?

ANCEP skal bidra til et samfunn med mer glede og økt økologisk klokskap hvor vi kan leve rikere liv med enkle midler. En verden som er ærlig og ekte!

Hvordan skal vi gjøre dette

ANCEP skal forvalte Arne Næss sin filosofiske arv ved å sette disse på dagsorden i en tidsriktig kontekst, ikke nødvendigvis ved å gi svar, men ved å stille spørsmål. Vi håper å inspirere andre til å tenke dypere, veilede mot en bærekraftig forståelse samt motivere til handling. Vi vil rette en spesiell innsats mot å formidle Arnes tanker og tekster rettet mot et yngre publikum.

Velkommen til Arne Næss Kunnskaps samling

ANCEP har til nå utarbeidet en Arne Næss bibliografi med nær 4000 innføringer. En oversikt over disse finner du her. Samlingen inneholder alt fra; bøker, artikler, brev, bilder, filmer, avhandlinger, forelesningsnotater, manuskripter og helt ned til den minste notatlapp.  Mange av disse dokumentene vil du etter hvert finne i «Arnes kloke ord», som vil være i stadig utvikling hvor nye dokumenter fortløpende vil legges til etter hvert som de ferdigstilles.

Samlingen er åpen og tilgjengelig for alle som ønsker å fordype seg i Arne’s tanker og ideer. Enten du er ung og nysgjerrig, student, filosof, politiker, kokk, snekker, natur interessert- eller ikke, så vil du kunne finne interessante emner som er relevante både til ditt eget liv, hverdagen og samfunnet vi
alle er en del av.​

kunnskaps samling