ANCEP skal bidra til at Arne Næss’ tanker blir gjort lett tilgjengelige for alle.

Arne Næss digitale bibliotek skal etter hvert inneholde en komplett samling av Arne Næss sitt arbeide og materiale som er knyttet til dette. Biblioteket vil være i stadig utvikling, og nye dokumenter vil fortløpende legges til etter hvert som de ferdigstilles.

Så langt har ANCEP identifisert og utarbeidet en bibliografi med 3156 innføringer. Her finnes alt fra artikler, bøker, brev vekslinger, bilder, film, avhandlinger, forelesningsnotater, manuskripter og ned til den minste notatlapp. 

Filosof Arne Næss er en av vår tids fremste tenkere

Filosof Arne Næss er av mange regnet som en av vår tids fremste tenkere, og hans tanker og ideer har vært til inspirasjon for mange mennesker. 

Arne Næss Center for Ecology and Philosophy (ANCEP) skal sikre, forvalte og tilgjengeliggjøre den  intellektuelle arven etter filosof Arne Næss. Videre skal ANCEP aktivt jobbe for å aktualisere og formidle disse tankene og ideene.

visjon og mål

ANCEP skulle ha som hovedoppgave å videreføre arbeidet Arne hadde brukt et helt liv på å forme. 

Vår visjon

I en verden preget av flere eksistensielle utfordringer skal ANCEP bidra til et positivt skifte basert på sentrale verdier, tanker og ideer etablert av Arne Næss.

Vårt mål

Å inspirere mennesker til økt innsikt, selvtillit, respekt for- og dermed bedre sameksistens mellom naturen, menneskene og de ulike kulturene.

inspirasjon

Arne Næss digitale bibliotek

Så langt har ANCEP identifisert og utarbeidet en bibliografi med 3156 innføringer. Her finnes alt fra artikler, bøker, brev vekslinger, bilder, film, avhandlinger, forelesningsnotater, manuskripter og ned til den minste notatlapp. 

Biblioteket vil være i stadig utvikling, og nye dokumenter vil fortløpende legges til etter hvert som de ferdigstilles.

digitalt bibliotek