ANCEP jobber med å forvalte en viktig del av Norges kulturarv samt med å bidra til å sette Arne Næss tanker og verdier på dagsorden. Din støtte skaper den økonomiske og moralske ryggraden vi trenger for å kunne utføre dette arbeidet på en seriøs og god måte.

 

Støtter du ANCEP med et beløp mellom kr. 500,- og 12.000,- er din gave skattefradragsberettiget ved gavefradragsordningen i skatteloven § 6-50 (gjelder forhåndsgodkjent for giveråret 2013). Du kan lese mer om dette på: http://www.skatteetaten.no/frivillige

 

Testamentariske gaver

Å skrive et testament er å skrive seg inn i liv som skal leve videre. Tilgodeser du ANCEP med hele eller deler av arven, bidrar du til å ta vare på en viktig del av Norges kulturarv, og å sette Arne Næss tanker og verdier på dagsorden.
Testamentariske gaver til ANCEP er unntatt fra arveavgift, og vil i sin helhet komme vårt arbeid for å bringe Arne Næss tanker og verdier videre. Testamentariske gaver kan omfatte kontanter, aksjer, fondsandeler, eiendommer og verdidokumenter.

Hva går pengene til? Les mer om dette på vår nettside eller ta kontakt med oss på telefon.

Hvordan skriver man et testament?

Det å skrive testament er enkelt. Du kan skrive det alene, men testamentet må undertegnes sammen med to vitner som ikke er tilgodesett i testamentet, for eksempel venner, kolleger eller naboer.

I testamentet skriver  du hva du ønsker skal skje med dine eiendeler etter at du har gått bort. Ektefelle og barn har rett til minstearv og pliktarv, resten kan du disponere over som du ønsker. Du kan velge å gi en større eller mindre del til ANCEP  – hver eneste gave er veldig velkommen og bidrar til å videreføre vårt arbeide.

 

Mer utfyllende informasjon om arv og testament finner du her:
Testament.no: http://www.testament.no/eksempel-testamente
Lovdata.no: Arveloven