Arne Næss’ tanker og ideer har vært til inspirasjon for mange mennesker og han er av mange regnet som en av vår tids fremste tenkere. Hans syn på og tanker om ulike emner er muligens mer aktuelle i dag en da de ble forfektet.

Arne leser

 

ANCEP’s formål er å forvalte den filosofiske arven etter Arne Næss og å bidra til å sette hans tanker og verdier på dagsorden. Stiftelsens opererer som en nøytral og objektiv organisasjon i henhold til Arne Næss’ filosofiske plattform. Stiftelsens skal operere som en nøytral og objektiv organisasjon uten andre hensikter enn å utføre de ulike oppgavene i henhold til Arne Næss’ filosofiske plattform. Stiftelsen drives som en prosjekt organisasjon med fokus på å identifisering og gjennomføring av aktuelle prosjekter. Stiftelsen skal kunne samarbeide med alle ulike parter om å få gjennomført forskjellige prosjekter.